TommieRent.nl

Partner in Evenementenverhuur ll Audio ll Video ll Licht

Met Tommierent.nl is ons bedrijf totaal leverancier op het gebied van (bedrijfs-) evenementen. Met onze eigen facilitaire afdeling verzorgen wij uw gelegenheid van A tot Z. Meubilair, dranken, glaswerk, porselein, horecapersoneel, audio en video.. Wij verhuren bijna alles in eigen beheer voorzien van medewerkers met de juiste vakkennis.

Wij laten u graag kennis maken met de ongekende mogelijkheden middels onderstaande RentPortal. Hiermee stellen wij u graag in de gelegenheid om uw  bestelling online te reserveren. Organiseert u een evenement waarbij onze WebPortal niet aansluit op uw persoonlijke wensen en bent u op zoek naar een partner voor uw totaalconcept, neem dan contact met ons op via info@tommiegroep.nl of per telefoon; 046-4336618

TommieGroep.nl is met haar divisie TommieRent.nl // AVL sterk in het completeren van uw totaalconcept op het gebied van Audio, Video & Licht. Het versterken van verstaanbaar geluid is daarbij de basis waarbij de juiste belichting en presentatiemogelijkheden een bijeenkomst tot één geheel maken. Wij beschikken over eigen moderne en geavanceerde apparatuur van louter gerenommeerde merken en ook de techniek wordt door kundige technici verzorgt. Voor een maatwerk offerte of uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag naar info@tommiegroep.nl.

Beleving en sfeer proeven.. De muzikale omlijsting is vaak alles bepalend tijdens uw unieke gelegenheid. Wij verzorgen voor u graag passend entertainment, samen met een aantal topmuzikanten en diverse DJ’s uit eigen stal bieden wij ruime mogelijkheden. Geheel naar uw wensen stellen wij een avondvullend programma samen in een leuk en interessant praatplan. Uiteraard hangt de invulling van een dergelijk evenement samen met  het budget dat u ter beschikking stelt. Of het nu een avondvullende DJ betreft, een live band of een combinatie tussen DJ, karaokeshow of dans en tape act is.. Het kan allemaal! Laat u vrijblijvend informeren en ontdek de talloze mogelijkheden om uw feest tot een geslaagd evenement te leiden.

Decoratie kan tijdens uw gelegenheid het verschil maken. Western, beach of gezellig in de Oostenrijkse apreski sfeer? Met onze uitgebreide decorpakketten beleeft u alles in uw eigen omgeving. De vele attributen brengen samen met een 3D decor een sprookje tot leven. Onze vakkundige mensen bouwen het complete decor voor u op, al dan niet met bijpassende meubels.

 Party totaal concepten

Wij onderscheiden ons ten opzichte van andere verhuur bedrijven, waarom? Wij zijn sterk in het verzorgen van totaal concepten op locatie. Door onze ervaring en de hechte samenwerking met enkele vaste leveranciers staat onze organisatie garant voor een succesvol resultaat. De gehele invulling wanneer het gaat om tentenaccommodaties, meubilair, conferentie middelen en veel meer….  Wij doen graag waar we goed in zijn!

Waar het in 2003 begon…

Het fundament van onze zaak werd gevormd in juli 2003 door de oprichting van Tom Geuskens Entertainment Products. Onder deze naam, beter bekend als TGEP  voerde oprichter en eigenaar Tom Geuskens werkzaamheden uit in de party en evenementen branche. Eind 2007 werd TommieRent.nl een feit.

De kwaliteit van onze dienstverlening is afhankelijk van diverse factoren zoals constructieve planning en een creatieve organisatie methodiek. De regie is in handen van een jong, enthousiast team dat sinds juli 2003 onder de vlag van TGEP Evenementen en later als team TommieRent.nl vele projecten succesvol heeft doen slagen. Het woord dynamiek staat centraal binnen deze vernieuwende, frisse onderneming. Ontwikkeling vinden wij van groot belang, door een complete overname exploiteren we sinds september 2011  Zalencentrum Kerensheide en sinds november 2016 het ASTA Theater in Beek. Ons streven is het onmogelijke mogelijk te maken, mee denken met onze opdrachtgever, aanvulling geven op incomplete ideeën, en al het praktische uit handen nemen, hiermee tekenen wij voor ongekend gemak op het gebied van evenementenverhuur en evenementenverzorging!

Gecontroleerde kwaliteit!

Er mag niets aan toeval worden overgelaten, daarom investeren wij in duurzame apparatuur, kortom A-merken van alleen de beste kwaliteit! Wanneer wij leveren, leveren wij compleet. Ons team verzorgt de montage en sluit alle benodigde zaken aan om u als klant tot in de puntjes te verwennen. Uiteraard halen wij ook weer alles op en hoeft er betreft linnen en aanverwante artikelen niets schoon terug. Dit geld ook voor onze cateraar, vuil servies mag vuil retour. Voor meer informatie bent u van harte welkom op ons kantoor. Hier bespreken wij graag uw ideeën betreffende  uw evenement. Uiteraard bespreken wij uw wensen wanneer gewenst ook bij u op de zaak!

Huren online goed en snel op TommieRent.nl

Alles onder één dak voor ieder feest of evenement!

Algemene voorwaarden van TommieRent.nl & TommieSound.nl onderdelen van  TommieGroep.nl en aanverwante bedrijven;
Bepalingen specifiek ten aanzien van huur
De onderstaande bepalingen gelden specifiek ten aanzien van huur en verhuur bij TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven. Zij laten echter de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverlet.
De huurovereenkomst is gesloten voor de in de huurovereenkomst vermelde huurperiode, dan wel indien een bepaalde periode niet is vermeld, voor onbepaalde tijd. Een gedeelte van een dag geldt als één hele dag.
Indien de wederpartij de huurovereenkomst annuleert binnen 7 dagen voor de leveringsdatum, kan TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven 50% van het totale overeengekomen bedrag in rekening brengen.
Verhuurde zaken blijven uitdrukkelijk eigendom van TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven.
Op verzoek van de wederpartij kan TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven de overeenkomst verlengen. Zij wordt dan geacht onder de zelfde voorwaarden te zijn voortgezet.
Aflevering van het gehuurde bij de huurder omvat gebruiksklare aflevering op de locatie waar het gehuurde gebruikt zal worden. Aflevering vindt alleen plaats indien zulks is overeengekomen.
Door ondertekening van het ontvangst bewijs bij afhaal goederen of het akkoord bevinden van een bestelling in onze webshop procedure, verklaart de huurder het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, waarna de eventuele borgstelling in contanten verrekend zal worden.
Vanaf het moment van in ontvangst name komt het gehuurde voor risico van de huurder.
In geval van niet op tijd retourneren van het gehuurde, zal TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven gerechtigd zijn de verschuldigde huurprijs voor elke overschrijdings- dag of gedeelte daarvan te verhogen.
Bij terug halen c.q. terug brengen dient het gehuurde in de zelfde staat te verkeren als het zich bij aflevering bevond, behoudens slijtage en verontreiniging als gevolg van normaal gebruik. Kosten voor het vervangen van ontbrekende of beschadigde accessoires en/of onderdelen, en eventuele reiniging van het gehuurde komen voor rekening van de wederpartij. Na constatering van een correcte retournering, ontvangt de wederpartij de borgsom in contanten.
Het is de huurder verboden;
het gehuurde aan derden ten gebruike af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin te verkopen, of om het op andere wijze te vervreemden;
het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren, behalve als het gaat om de uitwisseling van gebruikelijke accessoires;
enige reparatie handeling uit te voeren;
het gehuurde bloot te stellen aan agressieve stoffen en/of weersinvloeden;
veranderingen aan het gehuurde aan te brengen dan wel te beplakken, te beschilderen of anderszins te bewerken;
het gehuurde te laten opstellen en/of bedienen door ondeskundigen;
het gehuurde zodanig te verbinden met andere zaken, dat het roerende karakter van het gehuurde verloren gaat
Vermissing, beschadiging, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde, dient direct na ontdekking door de huurder schriftelijk te worden gemeld aan TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven. De huurder is in deze gevallen verplicht de overeengekomen huurprijs te betalen alsof het gehuurde niet vermist, beschadigd, vervreemd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaart is. Daarenboven is TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven gerechtigd één schadevergoeding in rekening te brengen.
Transportkosten;
A: Mijn bestelling afhalen in Stein (geldig legitimatiebewijs verplicht)
B: Mijn bestelbedrag is hoger dan € 85,00 ik woon binnen de regio: € 11,50 bezorgkosten
C: Mijn bestelbedrag is lager dan € 85,00 ik woon binnen de regio: € 22,50 bezorgkosten
D: Ik woon buiten de regio 046, Geulle & Bunde: mijn bestelbedrag is hoger dan € 85,00 de transportkosten bedragen € 35,00 bezorgkosten *
E: Ik woon buiten de regio 046, Geulle & Bunde: mijn bestelbedrag is lagerr dan € 85,00 de transportkosten bedragen € 53,00 bezorgkosten *
*Extra km vergoedingen worden berekend volgens de ANWB routeplanner. € 0,45ct per gereden KM
De wederpartij bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt opgesteld. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van die plaats en dient TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven te informeren over de ligging van kabels, buizen en leidingen. Schade die optreedt als gevolg van het niet voldoen aan het in dit artikel bepaalde komt niet voor rekening van TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven.
Indien voor het plaatsen van gehuurde, toestemming nodig is van een derde, draagt de huurder zorg voor het krijgen van die toestemming. Eveneens dient de huurder zorg te dragen voor alle noodzakelijke vergunningen.
De huurder moet zich tijdens levering/afhalen van het gehuurde, kunnen legitimeren met een door de Nederlandse staat geldig verklaard legitimatie bewijs voorzien van een doorkruising. ( paspoort, Europese identiteit kaart of rijbewijs TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven ontvangt ten tijde van de levering een doorkruiste kopie van één van boven genoemde middelen.
Prijzen van dranken, catering en verbruikersmaterialen zijn dagprijzen. TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven behoud zich te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren en door te berekenen naar de klant. Dit is ook van toepassing op eerder uitgebrachte offertes en contracten/orderbevestigingen. Bij het te laat aanleveren van drankenbestellingen zijn wij genoodzaakt transportkosten in rekening te brengen.
De huurder draagt zelf sociale lasten af wanneer deze artiesten huurt via TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven.
De huurder dient zorg te dragen voor consumpties voor het personeel met een minimum van 10 consumpties per persoon en een eenvoudige maaltijd wanneer er meer dan 5 uur aaneengesloten arbeid wordt verricht.
De laad en/of los plaats moet goed bereikbaar zijn.(geen trappen, drempels of kiezel/onverharde paadjes)
Als de losplaats meer dan 25 – 50 meter van de bestelbus/vrachtwagen is dient de huurder te zorgen voor hulp voor zowel opbouw als het afbreken van het gehuurde.(deze dienen uiteraard nuchter te zijn – vrij van alcohol –  en de hoeveelheid hulp worden nader bepaald, afhankelijk van de situatie) dit geld ook voor situaties waarin trappen of dergelijke obstakels voorkomen.
Bij laden en lossen moet de chauffeur de vrachtauto, bus of ander transport middel direct bij een ingang kunnen plaatsen. (dit moet een verharde weg of middels rijplaten)
De kleinste deurmaat moet minimaal 82cm in de breedte bedragen i.v.m. afmetingen van het gehuurde.
Wanneer wij geluid leveren dient er een deugdelijke driefase aansluiting te zijn binnen 10 meter van de opstelplaats van geluid en/of licht.
Er dient een kleedkamer dienstdoende ruimte aanwezig te zijn.(indien wij bemiddelen met artiesten)
Er moet minimaal 3 uur voor aanvang show opgebouwd kunnen worden indien u gebruik maakt van onze geluid/licht verhuur.
Indien wij werken met bands dient het podium +- 5 meter diep en 10 meter breed te zijn
Onze medewerkers moeten bij aankomst volgens transport order meteen kunnen beginnen met afbouwen van het gehuurde.
Een offerte is 14 dagen na dagtekening geldig, mocht er na 14 dagen geen reactie op onze uitgebrachte offerte zijn, bestaat de mogelijkheid voor TommieRent.nl deze als niet verzonden te beschouwen.
Bij annulering moet de huurder, 7 dagen werkdagen voor levering van bestelde goederen dit per email kenbaar maken aan TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven, via mail: info@tommierent.nl. Er bestaat de mogelijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten.(d.w.z. dat de huurder ten aller tijde het contract mag ontbinden)
Bij betaling per bank dient dit geschieden uiterlijk 5 dagen voor levering van het gehuurde.
Zijn er buiten de bovengenoemde bepalingen nog andere bijzonderheden die voor belang kunnen zijn gaarne even contact op nemen met Geuskens T  De huurder stelt zich aansprakelijk voor eventuele schade aan het gehuurde veroorzaakt door derden.
De huurder zorgt bij een levering buiten voor een degelijke overkapping, bij twijfel behoudt TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven zich het recht voor om niet op te bouwen.
BUMA rechten; Indien en voor zover tussen de wederpartij en TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven enige overeenkomst bestaat ten gevolge waarvan bij de uitvoering van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien voor TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven en/of DJ Tom, BUMA rechten verschuldigd zullen zijn, dan wel andere rechten die samenhangen met voortbrengselen van de geest, zullen deze rechten verschuldigd zijn aan de wederpartij die, voor zover nodig, eveneens zorg zal dragen voor aangiften en dergelijke en indien TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven en/of DJ Tom aangesproken zal worden TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven en/of DJ Tom zal vrijwaren voor de betaling van deze rechten.
Geschillen
Alleen geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij  als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze bepalingen van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard,zullen worden beslist door de binnen het vestigingsgebied van TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter, zulks voor zover de wettelijke rechten dit toestaan.
Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven het recht om het geschil voor te leggen aan de normale competentie regels bevoegde burgerlijke rechter, dan wel te laten berechten door een buitenlandse rechter of middels arbitrage of bindend advies.
Bijzondere bepalingen:
Weersinvloeden
Bij onweer en/of bliksem, heeft TommieGroep.nl en/of aanverwante bedrijven het recht om in het kader van ieders veiligheid, het gehuurde spanningloos te maken. Bij verbetering van de weersomstandigheden zal het evenement meteen hervat worden.
Als aan een van de bovengenoemde bepalingen niet voldaan kan worden dan gaarne contact opnemen met Geuskens T 046-4336618
Ervan uitgaande een ieder voldoende geïnformeerd te hebben, hopen wij op een constructieve samenwerking, TommieGroep.nl